Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad explicate; explication; explicative; explicit do češtiny


explicate = vyložit (podrobně), rozvinout (zásadu), rozebrat logicky, interpretovat, logicky analyzovat, rozvíjet, objasňovat

explication = objasnění, výklad (např. textu), interpretace (např. textu), vyjádření, výraz, vyjasnění, rozvinutí, vyložení, explikace

explicative = objasňující, explikativní, vysvětlení, rozvíjející, vysvětlovací


Next: expliciteness; exploder; exploit    fingering; fingerprint; finial; finick