Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad expired; explain; expletive do češtiny


expired = umřel, prošlý, vypršelý, vydechovaný, neplatný

explain = vysvětlit to, objasnit, podat výklad (čeho), bagatelizovat, jasně se vyjádřit, vyložit, vysvětlovat to, vysvětlovat (4. p.), ujasnit (4. p.), vyjasňovat (4. p.), objasňovat, vysvětlení


Next: explicate; explication; explicative; explicit    finery; fines; finesse; fingerboard