Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad expiation; expiration; expiratory; expire do češtiny


expiation = pokání, odčinění, smytí (hříchu, zločinu), pokuta, výkupné, usmíření

expiration = vydechnutí, výdech, zánik (platnosti ap.), skonání, vypršení (lhůty), konec (platnosti ap.), smrt, propadnutí (platnosti ap.), dechnutí, proběhnutí, zánik uplynutím, zanikání

expiratory = výdechový, expiratorní, dynamický, expirační, vydechovací


Next: expired; explain; expletive    find; fine; fine-draw; fine-drawn