Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad experimental; experimentation; expiate do češtiny


experimental = pokusný, výzkumný, naočkovaný, experiment, zkusmo, zkušební

experimentation = experimentování, experimenty, pokus, pokusnictví, experimentátor, experimentace

expiate = odpykat si, napravit, smýt (napravit, přen.), činit pokání, kát se, zaplatit, vykoupit (4. p.), odpykat


Next: expiation; expiration; expiratory; expire    finality; finalize; finally; financier