Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad expendable; expendible; experienced do češtiny


expendable = postradatelný, obětovatelný, nahraditelný, obětovaný, oželitelný snadno, neopravitelný typ, snadno postradatelný, určený ke spotřebování, určený ke spotřebě, přebytečný, spotřební, nevratný

expendible = snadno oželitelný, obětovatelný, obětovaný, postradatelný, nahraditelný, snadno postradatelný, určený ke spotřebě

experienced = zažil, zkoušel, zběhlý, protřelý, osvědčený (zkušený), ostřílený, otrkaný


Next: experimental; experimentation; expiate    filthy; fin; finagle; finale