Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad expeditious; expel; expelling; expend do češtiny


expeditious = urychlený, promptní, hbitý, výkonný, efektivní, spěšný, operativní

expel = vyloučit (ze školy), vypudit, vykázat (ze země), vypovědět, vypuzovat, vytlačovat, vyhánět, vyhostit, dát výpověď, vylučovat, vytlačit, vyobcovat

expelling = vypuzení, vypuzovací, vylučování, vypuzování, vyhánění

expend = vydat (peníze), utratit, spotřebovat, vyčerpat, strávit, spotřebovat se, utrácet, vypotřebovat, vydávat (4. p.), vynaložit peníze, spotřebováv at


Next: expendable; expendible; experienced    filming; filmy; filth; filthiness