Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad expatriate; expatriation; expectance do češtiny


expatriate = vyhostit, expatriovaný, vypovědět z vlasti, emigrant, zbavit občanství (státního), poslat do vyhnanství, odejít z vlasti, vystěhovat se do ciziny, emigrovat, vzdát se občanství (státního), vystěhovalec, osoba bez vlasti

expatriation = zbavení občanství, vyobcování z vlasti, vyhoštění, vyobcování, vysídlení ze země, vystěhování

expectance = čekatelství, těhotenství, naděje, vyhlídka, čekání, napětí


Next: expectant; expectorate; expectoration    filer; filial; filiation; filibuster