Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad expanded; expanse; expansible; expansive do češtiny


expanded = rozšířený, lehčený, roztažený, rozbalený, roztáhnutý, mřížkový, nabobtnalý, rozpínavý, rozválcovaný, rozvinutý, expandovaný

expanse = prostora, prostor, obloha (přen.), rozpínání, roztažení, rozpětí, rozvoj, rozložení, velká plocha, velký prostor, rozšíření, natažení

expansible = rozpínavý, roztažný, roztažený, rozprostranitelný, roztažný plyn


Next: expansiveness; expansivity; expatiate    figurate; figuration; figurative; figured