Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exoterical; exotic; exoticism; expand do češtiny


exoterical = určený pro širší kruh, obecně srozumitelný, populární, obecný, vnější, veřejný

exotic = cizokrajný, neobvyklý, romantický, podivínský, zvláštní, exot, cizokrajná věc, cizí, cizozemský

exoticism = exotičnost, záliba v exotice, záliba v exotičnosti, exoticismus, cizokrajnost


Next: expanded; expanse; expansible; expansive    fifth; fifty-fifty; fig; figurant