Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exit; exonerate; exoneration; exorbitant do češtiny


exit = vystoupit, výjezd (z dálnice), výstupní, odejít, smrt, možnost použití východu, exitus (smrt), vyjít, zemřít, opustit, exitovat, výstup (z vozu)

exonerate = zprostit obvinění, očistit (4. p.), zprostit, zbavit, osvobodit, zprostit viny, očistit od

exoneration = ospravedlnění, zproštění obvinění, zbavení, osvobození, rehabilitace (majetku), očištění, postihové právo, zproštění právní povinnosti, zproštění viny, zbavení viny


Next: exorcise; exorcism; exorcize; exoteric    fieldwork; fiend; fiendish; fiendishness