Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exigent; exist; existent; existing do češtiny


exigent = náročný, neodkladný, kritický, vyžadující, potřebný, vážný, nezbytný

exist = být, žít, vegetovat, trvat, živořit, nynější, daný

existent = existující, nynější, skutečný, daný, současný

existing = jsoucí, daný, nynější, skutečný, současný, stávající, dosavadní, trvající


Next: exit; exonerate; exoneration; exorbitant    fidgetiness; fidgety; fiducial; fiduciary