Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exhilaration; exhort; exigence; exigency do češtiny


exhilaration = veselost, rozjařenost, radostná nálada, povznesená nálada, rozjaření

exhort = vyzývat (se vší vážností), nabádat (se vší vážností), varovat, napomínat, vybídnout, radit, pobízet (4. p.)

exigence = nezbytnost, požadavek, potřeba, nutnost, případ nouze, krajní nouze, naléhavá potřeba, nouze, naléhavý požadavek, náročnost, naléhavost


Next: exigent; exist; existent; existing    fiddle-faddle; fiddler; fiddling; fidget