Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exemplify; exempt; exercitation; exert do češtiny


exemplify = doložit příkladem, osvětlit na příkladu, dokázat (příkladem), vyhotovit ověřený opis, znázornit příkladem, být příkladem (2. p.), sloužit za vzor, ověřit, dokládat (4. p.), exemplifikovat

exempt = vyjmout, vyňatý, vyloučený, osvobozený (od daní ap.), osvobodit od, zproštěný, nepodléhající, vyjmout z (2. p.), osoba osvobozená od daní, osvobodit, vyčleněný, oproštěný

exercitation = uplatňování, literární cvičení, řečnické cvičení, pojednání, cvičení


Next: exertion; exfoliate; exfoliation; exhalation    feverish; fey; fiat; fib