Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad executor; exemplar; exemplary; exemplification do češtiny


executor = exekutor, vykonavatel, interpret, zpracovatel, kat, uskutečňovatel, vyhotovitel

exemplar = vzor (ideální), model, typ, typický příklad, exemplář (publikace), rukopis (jako předloha), původní výtisk (jako předloha), vzorek

exemplary = exemplární, výstražný, vzorný, typický, pro výstrahu (sloužící), ukázkový, vzorový, v příkladech (podaný), ilustrující, sloužící jako příklad, případný


Next: exemplify; exempt; exercitation; exert    fettle; feud; feudal; feudatory