Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad execrate; execration; execute; executed do češtiny


execrate = hnusit si, vyjadřovat odpor, klít, proklínat (zast.), zlořečit (zast.)

execration = ošklivost, kletba, prokletí, zlořečení, zatracení

execute = vykonat (4. p.), prováděcí, spustit (program), vykonávat (program), popravit, provádět (program), provázet, vyřídit (objednávku), uskutečnit, předvést (skladbu), přednést (skladbu), uvést v platnost (podpisem)


Next: executor; exemplar; exemplary; exemplification    festoon; fetching; fetter