Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exculpation; exculpatory; excursive; execrable do češtiny


exculpation = ospravedlnění, zproštění viny, exkulpace, osvobození, zbavení viny

exculpatory = očišťující, zprošťující viny, exkulpující, vyviňující, zprošťující odpovědnosti

excursive = rozběhlý, zabíhavý, uchylující se, toulavý, odbočující, zacházející, odbíhající

execrable = odporný, hanebný, mrzký, hrozný, bídný, mizerný, zlořečený (zast.)


Next: execrate; execration; execute; executed    fester; festering; festive; festivity