Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exclusive; excoriate; excrement; excrescence do češtiny


exclusive = výlučný, vylučující, výhradní, nepřístupný, rezervovaný, udržující odstup, uzavřený, těžko přístupný, výhradní právo, nezahrnutý, vybíravý, povýšenecký

excoriate = strhat (přen., kniž.), oloupat kůru (stromu), podrobit zničující kritice, odřít, stáhnout, loupat

excrement = výkal, výkaly, lejno, trus, odpadní materiál, výměšky, stolice, fekálie


Next: excrete; excretion; excruciating; exculpate    fertile; fertilization; fertilize; ferule