Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exciting; exclaim; exclamation; exclude do češtiny


exciting = rozčilující, bezprostřední (příčina, činitel), napínavý, excitace, buzení, excitující, budící, unášející, budicí, povzbuzení, podráždění, dráždící

exclaim = vykřiknout, zvolat, křičet, horlit, ozvat se (hlasitě), protestovat (ostře), zavolat, ostře protestovat, vykřikovat

exclamation = zvolání, pokřik, protest (ostrý), vykřičník, prohlášení, zvolací věta


Next: exclusive; excoriate; excrement; excrescence    ferruginous; ferrule; ferry-boat; ferryboat