Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad excitable; excitant; excite; excitement do češtiny


excitable = dráždivý, popudlivý, excitabilní, vznětlivý, prchlý, excitovatelný, vzrušitelný, prchlivý

excitant = dráždící, povzbuzující, stimulující, dráždidlo, podněcující, budicí, dráždicí, excitans

excite = rozčílit, podráždit, vyvolat, podněcovat, vzbudit (cit ap., přen.), podnítit, štvát, dráždit, rozčilit, rozechvívat, budit, excitovat


Next: exciting; exclaim; exclamation; exclude    ferocious; ferociousness; ferocity; ferret