Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad excessive; excessively; excessiveness do češtiny


excessive = přílišný, přehnaný, krajní, nepřiměřený, extrémní, náruživý, nestřídmý, enormní (požadavky), nadbytečný, nadnormativní, nepoměrný, přebytečný

excessively = nepřiměřeně, přílišně, nadbytečně, neúnosně, přehnaně, nadmíru, nemírně, přespříliš

excessiveness = nepřiměřenost, nemírnost, přílišnost, nadbytečnost, neúnosnost


Next: exchangeable; exchequer; excise; excision    fence-sitter; fenceless; fencing; fend