Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad excellence; excellent; except; excepting do češtiny


excellence = dokonalost (díla), výtečnost, vynikající kvalita, vynikající vlastnost, výbornost

excellent = znamenitý, výborný, prvotřídní, vznešený, dokonalý, výtečný, hlavní, bezvadný

except = vyloučit, vyjmout, vypočítat, namítat, až na, vyjma, mimo, dělat výjimky, mít námitky, nepočítat (s kým, čím), nezmiňovat se, vyjímaje

excepting = kromě, s výjimkou, vyjma, až na, vyjímajíc


Next: exceptional; exceptive; excerpt; excerption    felicity; feline; fell; fella