Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad excavate; exceed; exceeding; excel do češtiny


excavate = vyhloubit (4. p.), hloubit, bagrovat, kopat, vyrýpat, vytěžit, vy hloubit, provést výkop, rýpat, vyhlubovat, vybírat, dobývat

exceed = překonat, překročit (míru), předčit, přesahovat (míru), vynikat, jíst a pít (nadměrně, zast.), překročitelný, převýšit, nadměrně jíst a pít, vymykat se, přesáhnout, překračovat

exceeding = převyšující, nesmírný, neobyčejný, extrémní, překročení, krajní, nadměrný, převyšování, přesahování, přestoupení, přesahující


Next: excellence; excellent; except; excepting    feign; feigned; feint; felicitous