Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad exalted; examen; examine; examiner do češtiny


exalted = vysoko postavený, vysoký (mínění), velký (v záporu), valný, ušlechtilý, vznešený, přepjatý, přemrštěný, koncentrovaný, zvláště silný, v povznesené náladě, mírně opilý

examen = zpytování, prohlídka, kontrola, zkoušení, prohlížení

examine = zkoušet, prohlížet, zkontrolovat, prověřit, bádat, vyšetřovat, vyslýchat (svědka, provinilce), prozkoumat, vyzkoušet (vědomosti), ptát se, prohlédnout (též med.), dotazovat se


Next: exasperate; exasperated; exasperation    federation; fee; feeble-minded