Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eviscerate; evisceration; evoke; evolution do češtiny


eviscerate = vykuchat (zvíře, též přen.), vyjmout orgán, vyhrnout se, kuchat, eviscerovat, vykuchávat

evisceration = vykuchání, eviscerace, kuchání, vynětí orgánu z těla, vykolení (jatečných zvířat)

evoke = vyvolat, přivodit, vzbudit, evokovat, způsobit, uvádět (na svou obranu), připomínat, citovat, vyzývat, nabádat, navodit, přivolat


Next: evolve; exacerbate; exacerbation; exact    feasible; feast; feasting; feat