Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eviction; evidently; evil; evince do češtiny


eviction = vyklizení, vypuzení, zbavení držby, násilné vystěhování, výpověď z bytu, odnětí držby, soudní vyklizení, násilné vyhnání, vystěhování, vypuzení z držby, evikce, vyhnání

evidently = zřetelně, zjevně, zřejmě, samozřejmě, očividně, patrně, podle všeho

evil = zlý, špatnost, špatný (mravně), odporný, hnusný, zle, špatně, hřích, neštěstí, něco zlého, ošklivý, zlověstný (kniž.)


Next: eviscerate; evisceration; evoke; evolution    fearfully; fearless; fearnought; feasibility