Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad everlasting; evert; everyday; evict do češtiny


everlasting = trvalý (bot.), trvalka, slaměnka, trvanlivý, nekonečný, ustavičný, neustálý, věčnost, smil, neopotřebitelný, trvalá, nevadnoucí

evert = převrátit (orgán) na ruby, vybočit (nohu), svrhnout (vládu), zvrátit (teorii), evertovat, obrátit ven, vychlípit

everyday = každý den, všední, všední den (přen.), denně, obvyklý, dennodenní


Next: eviction; evidently; evil; evince    fax; faze; fear; fearful