Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eventuate; ever; evergreen do češtiny


eventuate = mít za následek, být výsledkem, končit, vyplynout, hrozit

ever = někdy (vůbec, v otázce a podmínce), vůbec, kdy (ve vůbec kdy), vždy (kniž., zast.), jakkoli, nikdy (v záporné větě), kdy jindy (po that), kdy předtím, i jen, pak (zdůrazňuje otázku), vlastně (zdůrazňuje otázku), proboha (zdůrazňuje otázku)


Next: everlasting; evert; everyday; evict    favoured; favourite; favouritism; fawn