Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad eventful; eventual; eventuality; eventually do češtiny


eventful = událostmi bohatý, bohatý událostmi, závažný, velmi důležitý, památný, významný, pohnutý

eventual = možný, konečný, výsledný, nahodilý, případný

eventuality = výsledek, možný případ, možnost (poslední), konečný výsledek, konečný důsledek, důsledek, eventualita (poslední), výsledný, eventuálnost

eventually = případně, posléze, konečně, časem, popřípadě


Next: eventuate; ever; evergreen    fault-finder; faulted; faultless; faulty