Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad evaluation do češtiny

evaluation = vyhodnocení; oceňování; zhodnocení; vyhodnocovací; hodnotící; ocenění; určení ceny; hodnocení; výpočet; odhad; bonitace; hodnota oslabení; posouzení; určení hodnoty; evaluace; redukce; ohodnocování; vyúčtování; ohodnocení; vyhodnocování
collision evaluation = vyhodnocení nehody; zhodnocení nehody;
damage evaluation = hodnocení škod; oceňování škod;
job evaluation = hodnocení práce; zhodnocení práce; pracovní hodnocení;
sensory evaluation = smyslové vyhodnocení;

Příklady překladu slova "evaluation" z webu:

Clark's evaluation was more professional.  Clark věc ohodnotil profesionálněji.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorevaporation   evening   event   every   everyone   everything   evidence   evidenced