Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad evacuee; evade; evaluate; evangelist do češtiny


evacuee = evakuant, vysídlenec, evakuovaný, odsunutý, odsunovaný, přesídlenec

evade = vyhnout se (3. p., odpovědi ap.), vytáčet se, obcházet, obejít (zákon, obtíž ap.), dopustit se daňového úniku při, uniknout (pozornosti koho), ujít (komu), vzpírat se, vykrucovat se, unikat

evaluate = zhodnotit, ocenit, hodnotit, vypočítat cenu (čeho), určit částku, určit hodnotu, provést hodnocení, vyčíslit, vyhodnotit, vyhodnocovat, určit, odhadnout (cenu)


Next: evaporate; evaporating; evaporator; evasion    fat; fatal; fatality; fate