Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad etiquette do češtiny

etiquette = viněta; nálepka; etiketa; etuje
observe etiquette = dodržovat společenská pravidla; dodržovat etiketu; rule of etiquette = společenské pravidlo;

Příklady překladu slova "etiquette" z webu:

Rules of courtroom etiquette must be followed.  Pravidla soudní etikety je třeba dodržovat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorevaluation   evaporation   evening   event   every   everyone   everything   evidence