Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad etiolation; eulogize; eulogy; euphoria do češtiny


etiolation = chřadnutí, vyčerpanost, podlomení sil, etiolizace, zežloutnutí, zeslábnutí, bledost kůže, blednutí

eulogize = velebit, vynášet do nebe, chvalořečit, přechválit, přechvalovat

eulogy = velebení, vynášení do nebe, chvála, vychvalování, tiráda, chvalozpěv, vynášení

euphoria = pocit zdraví (subjektivní, zřídka), radostná nálada, nadšení, dobrá nálada (tez i přen., zřídka), euforický, eufórie


Next: eurhythmics; evacuant; evacuate; evacuation    fashioned; fast; fastback; fasten