Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad estrange; estreat; estuarial; estuary do češtiny


estrange = odvést, oddálit od, odvrátit, oddělit, odcizit se

estreat = vybrat pokutu, věrný opis, přesný opis, opsat listinu nebo záznam, výtah ze spisů

estuarial = tvoření v ústí řek, nacházející se v ústí řek, provozovaný v ústí řek, vhodný pro ústí řek, brakický

estuary = ústí (řeky), výtok, zátoka, nálevkovité ústí, estuárium, estuarium, limán, estuárie


Next: etch; eternal; eternalize; ethereal    farouche; farrow; fart; farther