Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad estimation do češtiny

estimation = odhad; názor; úcta; vážnost; mínění; ocenění; odhadnutí; zhodnocení; soud; náznak; čest; posudek; ohodnocení; předběžný výpočet; taxování; stanovení; zjištění; analyzátor
parameter estimation = odhad parametru; odhad parametrů;
state estimation = posouzení stavu konstrukce; odhad stavu; in my estimation = podle mého odhadu;

Příklady překladu slova "estimation" z webu:

Your estimation of mission survival down there?  Vaše hodnocení, pokud jde o přežití mise tam dole?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoretching   ether   etiology   etiquette   evaluation   evaporation   evening   event