Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad essay; essentially; essentials; establish do češtiny


essay = pokus, úsilí, snaha, pojednání, stať, písemná práce, zkouška, literární úvaha, kompozice, pokusit se (kniž.), zkoušet, vyzkoušet

essentially = nezbytně, zásadně, s ohledem na podstatu, v zásadě, podstatně

essentials = základy, podstatné náležitosti, hlavní záležitosti, základní věci, hlavní věci


Next: established; establishing; estimated; estop    farina; farinose; farm; farm-house