Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad escapism; escapist; escarp; escarpment do češtiny


escapism = zavírání očí (před realitou), únikovost, únikový, rozptýlení, únikové chování

escapist = únikový, kdo utíká před skutečností, snílek, eskapista, kdo se pokusil o útěk, kdo utíká před skutkem, osoba pokoušející se o útěk

escarp = škarpa, svah (zejména před opevněním), přední stěna zákopu, násep, opatřit valem, příkrý sráz, příkrý svah


Next: eschar; escheat; eschew; escort    fanner; fanning; fanny; fantail