Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad errant do češtiny

errant = bludný; potulný; toulavý; kočovný; zaběhlý; bloudící; pochybený; těkavý; dobrodružný; zatoulaný; bloudivý; potulování za dobrodružstvím
knight errant = bludný rytíř; potulný rytíř;

Příklady překladu slova "errant" z webu:

The sheets of flimsy on the clipboard fluttered errantly.  Listy záznamníku poletovaly bludně kolem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorerror   error rate   escalation   escape   essence   essential   establishment   estate