Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad erosive; erotic; err; errand do češtiny


erosive = narušující (přen.), erozi podléhající, snadno erodující, rozleptávající, erozivní, erosní, erosivní, vymílací, rozrušující

erotic = erotik, eroticky založený, erotická báseň, eroticky založený člověk, erotika, milostný, smyslný, milostná báseň, erotoman, sexuálně vzrušivý

err = pochybit, zmýlit se, nebýt správný, hřešit, zhřešit, chybit, sejít z pravé cesty, být nepřesný, zbloudit, bloudit


Next: erratic; erroneous; eructation; erudite    falseness; falsify; falsity; falter