Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad equivocation; era; eradicate; eradication do češtiny


equivocation = vykrucování, dvojznačnost, neurčitost, vytáčky, obojetnost, nejednoznačnost, ekvivokace

era = údobí, doba, epocha, letopočet, věk (údobí), období

eradicate = vymýtit (též přen.), vytrhnout z kořene (též přen.), vyhladit, vyhubit, vyhlazovat (4. p.), vykořeňovat

eradication = vytržení z kořene, vymýcení, vyhubení, vyhlazení, eradikace, likvidace, vyhlazování


Next: erase; erasing; erasure; erecting    faking; falderal; fall; fall-out