Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad equally; equanimity; equate; equilibrate do češtiny


equally = rovnoměrně, dostatečně, rovným dílem, vyrovnaně, rovnou měrou, stejnou měrou, rovnoprávně

equanimity = vyváženost, rovnováha (duševní), klid (duševní), klidná mysl, lhostejnost, rezignace

equate = položit rovnítko, uvést na stejnou úroveň, položit rovným (mat.), učinit rovným (mat.), porovnávat, rovnat se (mat.), činit rovným, odpovídat, vyrovnat, zaměnit, vyrovnávat, činit stejným


Next: equilibration; equinoctial; equip; equipage    fair-faced; fair-minded; fair-mindedness