Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad equalization do češtiny

equalization = vyrovnání (na stejnou úroveň); zrovnoprávnění; rovnoměrné rozdělení; zpřístupnění (všem); kompenzace; rovnováha; vyrovnávací; vyrovnávání; odstranění napětí; vyrovnávaní; kompenzování; vyvažování; vyrovnávání teploty; vyrovnávání tlaku; vyrovnávací fond
exchange equalization = vyrovnávání devizových rozdílů; vyrovnání devizových rozdílů;
equalizer   equation   equilibrium   equipment   equity   equivalent   equivalent circuit   eraser