Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad equality; equalize; equalizing do češtiny


equality = stejnost, hladkost, nezvlněnost povrchu, rovnoprávnost, shoda, rovnocennost, stejnoměrnost, rovnost, shoda

equalize = vyrovnávat, zrovnoprávnit, vyrovnat se, postavit na roveň, rovnoměrně rozdělit, zpřístupnit (všem), postavit na stejnou úroveň, nivelizovat, rovnat se, srovnat, učinit konstantním, odstraňovat napětí


Next: equally; equanimity; equate; equilibrate    failed; faint; faintness; fair