Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad epitomize; epoch; equability; equable do češtiny


epitomize = ztělesňovat, zhustit, udělat výtah (z knihy, řeči apod.), představovat, být typickým představitelem, symbolizovat, pořídit výtah, zestručnit, zestručňovat, shrnout děj, pořídit stručný obsah

epoch = epocha, doba, éra, epizoda, historické období

equability = neměnnost, stálost, klidnost, nevzrušivost, vyrovnanost, umírněnost, stejnoměrnost, duševní rovnováha


Next: equality; equalize; equalizing    faggot; fagot; fail; fail-safe