Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad episode; epistolary; epithet; epitome do češtiny


episode = vedlejší děj, příhoda, díl, příběh, záchvat, epizodický, pokračování

epistolary = korespondenční, epistolární, ve formě dopisů (zpracovaný), písemný, epištolský

epithet = přídomek, nadávka, přízvisko, poctít přídomkem, jméno druhové (bot.), druhé jméno, přívlastek

epitome = ztělesnění, typický představitel, výtah (z knihy, řeči apod.), zkrácená verze, stručný obsah, zhuštění, výpis, model, prototyp, představitel, stručný přehled


Next: epitomize; epoch; equability; equable    faded; faeces; faerie; fag