Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enwrap; ephemeral; epic; epicene do češtiny


enwrap = zabalit, zahalit, halit, ponořit se, ponořit, balit

ephemeral = jednodenní, trvající krátce, jepičí, pomíjivý, pomíjející, krátce trvající, přechodný, efemérní

epic = impozantní, epický, výpravný, epická báseň, velkofilm

epicene = zženštilý, bezpohlavní (též přen.), nedomrlý, obojího rodu (gramaticky), hermafrodit, zženštilec, nedomrlec, dvoupohlavní


Next: epicure; epicurean; epigraph; epileptic    factorial; factorize; factual; facultative