Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad environmentalist; envisage; envoy; envy do češtiny


environmentalist = zachránce ochrany životního prostředí, zachránce ekologie, ekolog, ochránce přírody, ochranářský, environmentalista

envisage = představovat si (živě pro budoucnost), stát tváří v tvář, konfrontovat, čelit (čemu), uvažovat o (čem), zkoumat (co), pojímat, obírat se (otázkou), představit si, předvídat, mít názor, stavět před oči

envoy = velvyslanec, posel, zástupce, delegát, zmocněnec, velvyslanecký, zplnomocněný ministr, pověřenec


Next: enwrap; ephemeral; epic; epicene    faction; factious; factitious; factorage