Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enunciation; envelop; envious; environmental do češtiny


enunciation = prohlášení, vyhlášení, artikulace, výrok, výpověď (o čem), konstatování, oznámení, přednes

envelop = zahalit, zakrýt, obklopit (též přen.), dát do obálky (dopis), obklíčit, zaútočit, obalit, obestřít, obchvátit, zabalit se, ovinovat, zabalovat

envious = závidějící, nepřející, řevnivý, nepřejícný, žárlivý


Next: environmentalist; envisage; envoy; envy    facings; facsimile; fact; fact-finding