Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad enumerate; enumeration; enunciate do češtiny


enumerate = vypočítávat (jmenovitě uvádět), spočítat, vypočítat (jmenovitě uvádět), zjistit počet (čeho), očíslovat, opatřit indexem, opatřit indexy, vyčíslit, vypočitávat, vypočitat, vypočíst

enumeration = výčet, vypočítávání (jmenovitě), vyjmenování, seznam, počítání, sčítání, inventarizace, vypočítání, vypočítání, vypočitávání, taxace, výčtový


Next: enunciation; envelop; envious; environmental    facile; facileness; facilitate; facilitation