Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad entrepreneur; entrywine; entwine; enucleate do češtiny


entrepreneur = provozovatel, pomocník, prostředník, zprostředkovatel, promotor (sport.), manažer, agent, impresário, soukromý podnikatel, průmyslník

entrywine = plést se, ovinout, splést, splést se, zaplést, zaplést se, proplést, proplést se, ovinout se

entwine = proplétat, vinout, vinout se, splést se, zaplést se, ovinout, ovinout se, oplést, oplést se, splést, zaplést, proplést se (též přen.)


Next: enumerate; enumeration; enunciate    facer; facetious; facework; facies