Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad entitle; entourage; entrain; entrap do češtiny


entitle = pojmenovat, nazvat, titulovat, oprávnit, opatřit názvem, dát právo, nadepsat, zmocnit, poskytnout, nazývat (4. p.), nadepisovat

entourage = okolí, prostředí, průvod, svita, družina

entrain = nasednout do vlaku, nastoupit (do vlaku), vléct za sebou, brát s sebou, strhovat, způsobit, přivodit, mít za následek, nakládat, navagonovat, vagonovat, vniknout


Next: entrapment; entreat; entrench; entrenchment    fabled; fabricate; fabricator; fabulous